Diensten

Diensten

Allround Bouw Service B.V. is de all-in specialist in renovatie, verbouw en uitbouw van woningen en bedrijfspanden. Dankzij jarenlange ervaring en nauwe samenwerking met gespecialiseerde onderaannemers, kunnen we de meest uiteenlopende bouwkundige en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Of het nu gaat om een monumentaal object of nieuwbouwpand, Allround Bouw Service B.V. zorgt er voor dat uw leefruimten voldoen aan uw huidige en toekomstige eisen rond veiligheid, kwaliteit en comfort.

Zien is geloven.

Zoals u ziet zijn er heel veel diensten die wij voor u kunnen verzorgen. Omdat het bovenstaande maar een greep is uit onze werkzaamheden kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen als u een dienst niet terug kunt vinden. Allround Bouw Service B.V. staat bekend als een bedrijf waar kwaliteit en persoonlijke wensen van de opdrachtgever(s) bovenaan het lijstje staan. Bekijk daarom gerust enkele voorbeelden van onze projecten.

Kennis, ervaring en oplevering

Hierna komt nog de oplevering en bij grootte projecten eventueel nog de beheer fase. U ziet dat voor de uitvoering van het werk, er al veel fasen gepasseerd zijn. Allround Bouw Service B.V. is de benodigde kennis, ervaring en opleiding in huis om u goed door de verschillende fasen te helpen.

Korte lijnen, goede communicatie

Korte lijnen bevorderen de communicatie en een soepel verloop van de verbouwing. Het kan zijn dat de plannen tijdens de werkzaamheden veranderd moeten worden. Dat kan financiële gevolgen hebben. Dit zogenaamde minderwerk of meerwerk wordt pas uitgevoerd als er tevoren over gesproken is en overeen stemming over de kosten bestaat. Zeker voor meerwerk geldt dat dit pas wordt uitgevoerd als u ons daar opdracht voor hebt gegeven. Dit voorkomt teleurstelling achteraf.

Werkwijze

Voor je begint te bouwen moet er al veel werk verricht zijn. In de bouw spreken we over 5 fasen: De initiatief fase (het contact met de klant en het uitdenken van de plannen). De ontwerp fase (ontwerp wordt  gemaakt door architect of aannemer). De calculatie fase (prijs wordt berekend). De werkvoorbereiding (planning en materiaal wordt besteld). De uitvoerigs fase (het werk wordt uitgevoerd)

Verzekering en algemene voorwaarden

Allround Bouw Service B.V. is verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid en maakt voor grote projecten gebruik van een CAR verzekering. Op bovengenoemde aanneming en verhuur van diensten zijn de Algemene Voorwaarden van  Allround Bouw Service B.V. van toepassing.